Politiet refset for maktovergrep mot aksjonister

Sivilombudsmannen refser Politidirektoratet og Hordalandspolitiet for maktovergrep mot seks personer som demonstrerte mot de såkalte monstermastene i Hardanger. Ombudet kritiserer at ferdselsforbudet som ble utstedt mot aksjonistene hadde for lang varighet og forbudet er ikke registrert i politiet sine egne logger eller arkiver.
Det blir videre vist til at klagen fra en av aksjonistene til Politidirektoratet ikke ble besvart på flere måneder. Direktoratet har også hatt svært lav prioritet på sine svar på sivilombudsmannens oppfølging av saken.

Bergens Tidende skriver i dagens leder at uttalelsen fra Sivilombudsmannen må være pinlig lesning for politiet. Avisen mener uttalelsen bør få konsekvenser, og mener at også aksjonistene i Engebøfjellet i Nordfjord bør lese uttalelsen grundig.

Les mer i Bergens Tidende