Victor Norman: – De rikeste har tatt hele kaken

– Ikke den hvite arbeiderklassens skyld at Trump vant. 

Professor Victor Norman mener at det er "de såkalte ekspertene, den politiske eliten, og ikke minst økonomene" som har sviktet, og som må bære hovedansvaret for at "en sjarlatan fra New York" kunne vinne det amerikanske presidentvalget.

I en forelesning under et symposium i anledning av at han går av med pensjon, hevdet Norman at eliten visste hvilke virkninger globalisering har på lønninger og næringsstruktur i USA, og at dette ville ramme amerikanske industriarbeidere.

– Likevel ville ingen kompensere for tapene. Misnøyen har gradvis vokst frem. Men ingen politikere har vært målbærere av dette, før i de aller siste årene.

Norman pekte i forelesningen på at globaliseringen har gitt oss en større kake. Men han mener at de som hadde mest fra før har tatt hele kaken, og mer til.

Norman mener økonomene har vært unnfallende. – For økonomifaget er politikk. Det er et normativt samfunnsfag, som ikke bare beskriver hvordan forholdene er, men også hvordan de burde være, sier han ifølge Bergens Tidende.

Også Norge må ta grep i forhold til denne utviklingen, mener Norman, som peker på at arbeidsinnvandringen av lavt utdannet arbeidskraft er en utfordring for den nordiske modellen.

Les mer i Bergens Tidende (bak betalingsmur)