VG: full oversikt over samtlige 11.896 ofre for 2. verdenskrig

Verdens Gang publiserte i 2015 en full oversikt over samtlige norske ofre for andre verdenskrig, med biografiske opplysninger samt informasjon om hva som ledet til dødsfallet. De fleste er også registrert med bilde.

Arkivet er søkbart på navn, og til en viss grad på sted og hendelse.

Tjenesten har dessuten en kronologisk framstilling knyttet til et kart, der dødsfall markeres på kartet etterhvert som tidsmarkøren vandrer fram gjennom krigsåra.

Dataene er hentet fra Nasjonalbiblioteket og Slekt og data.

Besøk VG: Våre falne