VG: – Barnevernskrise når private aktører tjener millioner?

– Hvordan kan man snakke om manglende ressurser og et barnevern i krise, når private barnevernsaktører – som leies inn på offentlige budsjetter – tar ut mange millioner kroner i lønn og utbytte? spør VGs leder 4.10.

Utgangspunkt for spørsmålet er saken som avisen slår opp samme dag, om en tilkallingsvikar ved barnevernvakten i Follo, opptrer i en gråsone som både kommunal barnevernansatt og som tilbyder av private barneverntjenester til kommunene. Mannen er hovedeier i en privat barnevernbedrift som solgte i 2015 tjenester for over en million til en av kommunene bak barnevernvakten. Likningstallene viser at mannen i 2015 tjente 3,1 millioner kroner.

Mannen er tidligere blitt avskjediget fra Oslo kommune for en lignende dobbeltrolle – en sak han tok til retten og tapte.

Les lederen og saken i VG