Vellykket Årskonferanse

Årskonferansen for Profesjonsetisk nettverk i Norge ble arrangert ved Høgskolen i Bergen 20-21 mai.
Konferansen hadde fire sesjoner med i alt 10 faginnlegg, samt tre papersesjoner.
Innlederne hadde fokus på individ-, profesjons- eller samfunnsnivå for sine presentasjoner om etiske trusselbilder og profesjonell respons.

Over 50 lærere, forskere og praktikere deltok på konferansen.
Nettverket har et komparativt og tverrfaglig siktemål. Konferanseinnleggene omhandlet bl.a. helseprofesjoner, revisorer, offiserer, lærere, økonomer og journalister.