Forskerskole for profesjonsforskning – PROFES

Universitetene i Agder, Nordland og Stavanger har opprettet en nasjonal  forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning innen områdene helse, velferd og utdanning

Forskerskolen PROFRES er finansiert av de tre universitetene for perioden august 2014 - desember 2017.   

Les mer på Universitetet i Stavanger