Vellykket årskonferanse for Profesjonsetisk nettverk

Førsteamanuensis Leiv Bjarte Mjøs. Institutt for bygg, høgskolen i Bergen

Profesjonsetisk nettverk i Norge arrangerte sin 16. årskonferanse 13-14 oktober i Drammen. Konferansen ble gjennomført i samarbeid med forskerskolen PROFES og Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Årskonferanse hadde en rekke aktuelle faglige innledere. Viktige tema som omsorgsteknologi, etiske dilemma for soldater i krig, digital overvåkning av sykehjemsbeboere, risiko i oljeindustrien, HMS, ingeniørhistorie, dilemma for sykepleiere, landmåling og ved innføring av roboter i industrien ble tematisert og diskutert.

Samlet deltok vel 50 forskere, lærere, studenter og praktikere på konferansen.