Varslingsekspert: Uforståelig nedlegging av tilbud for varslere

Helse Bergen foreslår å legge ned JobbFast, en poliklinikk for psykososiale belastninger i arbeidslivet. Klinikken er den eneste i sitt slag i landet, og tar imot brukere fra hele landet. Varslingsekspert og advokat Birthe Eriksen mener forslaget er uforståelig. I mandagens kronikk i Bergens Tidende kritiserer hun forslaget skarpt.

– Det kan ikke tillates at Helse Bergen får rive ned og pulverisere denne lille, høykompetente klinikken som så møysommelig er bygget opp av personer med sjelden flerfaglig kompetanse. Alternativet synes å kunne bli at varslerne og mobbeofrene sendes inn i psykiatrien – med mer alvorlig sykdomsstempel på seg, skriver Birthe Eriksen i kronikken.

Hun peker blant annet på at et stort antall pasienter har vært innom klinikken, og kommet seg tilbake i arbeid, eller de har klart å holde seg i arbeid.

Eriksen foreslår at ansvaret for senteret flyttes over fra det lokale helseforetaket til Arbeidsdepartementet.

Les kronikken i Bergens Tidende