Varsler fikk to år i fengsel og 104 millioner dollar

Bradley Birkenfeld arbeidet i bank med å bistå rike amerikanere med å skjule penger i Sveits. Men så varslet han myndighetene. Det kostet ham to år i fengsel, men lønte seg godt økonomisk: han fikk 104 millioner dollar i belønning.

Nå taler han for at varslere bør få en del av det økonomiske utbyttet. – Varslerne er lovens forlengede arm, sier han i en podkast på Dagens Næringsliv. – De som varsler, er meget sårbare. De utsetter seg for økonomisk risiko, emosjonell risiko, risikerer å få svertet omdømmet, og tar valg som påvirker familien. De må ha insentiver for å orke å stå frem, sier Birkenfeld til Dagens Næringsliv.