Utenlandske innleide arbeidere til 75 kroner mindre i timen

Jorge Dahl hevder statseide Avinor driver utstrakt sosial dumping under byggingen av T3-terminalen på Flesland flyplass. Dahl er leder for Rørleggernes Fagforening, og peker på at arbeiderne på byggeplassen som er innleid gjennom vikarbyråer tjener langt under de norske arbeiderne. – Ja, så kaller vi det for sosial dumping. Om det ikker ulovlig, så er det i alle fall dypt umoralsk, sier Dahl. til Vest24.no

Ifølge Dahl hevder Avinor at de vil bidra til regional vest og utvikling i vestlandsregionen. – Men dette gjelder tydeligvis ikke selve utbyggingen på Flesland, sier Dahl. Han mener Avinor burde bidra til oppbygging av kompetanse og utdanning av fagarbeidere, men at pengene nå i stedet går til bemanningsbyråer som underbetaler arbeiderne sine.

Jorge Dahl mener at kontraktene disse arbeiderne går på sjelden er i overensstemmelse med arbeidsmiljøloven. Men det er vanskelig å dokumentere, for dersom de innleide arbeiderne organiserer seg, vet de at de ikke får noen nye oppdrag.

AF Energi og Miljøteknikk sier til E24 at bygging av modulene skjer etter millimeternøyaktige tegninger i Litauen, og at bare monteringen skjer i Norge. Det er samme måte oljeinstallasjoner blir produsert, men at det er nytt i byggebransjen. AF hevder at deres kontrakt med underleverandøren Enso inneholder bestemmelser om at arbeiderne skal lønnes i henhold til lovverket, og at AF skal kunne kontrollere og følge opp avvik hos underleverandøren.

Les mer på FriFagbevegelse.no