Disputas om ansattes rett til å varsle

Birthe Eriksen disputerer ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, ifølge fakultetet.

Avhandlingens tittel: "Arbeidstakers rett til å varsle om "kritikkverdige forhold" etter arbeidsmiljøloven § 2-4(1). Med særlig vekt på varsling i aksjeselskap".

Tid: Fredag 19.2. kl 10.15-14.
Sted: Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium 2