UiB forbereder konferanse om FNs bærekraftsmål

Kunnskapsdepartementet ønsker at universitet og høgskoler skal legge større vekt på FNs nye bærekraftsmål.

Nå forbereder UiB en konferanse om initiativet i 2018. Universetetet inviterer andre høgskoler og universiteter til å utnevne personer til å representere i forberedelsene til konferansen.

Les UiBs brev om FNs bærekraftsmål (pdf)