Trond Mohn: – Vi må subsidiere lærlingeplasser

På tenkesmien Agendas første møte i Bergen, gikk den kjente næringslivslederen Trond Mohn inn for at lærlingeplasser bør subsidieres, både i det private og offentlige. – Vi må ta vare på dem som faller utenfor, sa Mohn til Bergens Tidende. – Vi må oppfordre ungdom til å være flinke på skolen, høflige, omtenksomme og ha respekt for hverandre. Det er de enkle tingene som er viktig. Vi må være nysgjerrig og opptatt av det som skjer rundt oss, fortsatte han.

Tema for møtet var framtidens næringsliv. Mohn mente at Norge har gode forutsetninger for et næringsliv etter oljen. – Det egalitære samfunnet vi har skaper et godt klima for næringsvekst, slo Trond Mohn fast

Marte Gerhardsen, leder i tankesmien Agenda, syntes Bergen var et naturlig å diskutere dette temaet. – Vestlandet er en betydelig aktør i norsk næringsliv, og over 40 prosent av landets eksportvirksomhet er fra Bergen, sa hun. Samtidig viste hun til at ni prosent av arbeidsstyrken idag er sysselsatt i oljerelatert virksomhet. – Slik vil det ikke alltid være.

Paneldeltakerne var enige om at kunnskap og omstillingsevne blir viktig for framtidens næringsliv. Les mer i Bergens Tidende