Forside » Aktuelt » Årskonferanse for profesjonsetikk:
Etiske trusselbilder og profesjonell respons

Årskonferanse for profesjonsetikk:
Etiske trusselbilder og profesjonell respons

Høgskolen i Bergen, bildeProfesjonsetisk Nettverk arrangerer sin årskonferanse 2015 på Høgskolen i Bergen, Kronstad 20-21 mai 2015.

Foreløpig program er nå publisert hos Profesjonsetisk Nettverk

Invitasjon til erfaringsutveksling for  lærere, forskere og praktikere.

Utsatt frist for abstrakt: Onsdag 25. mars
Frist for ferdig paper: Mandag 4. mai
Sted: Den nye Høgskolen i Bergen, Kronstad.
Merk: Konferansen starter dagen etter konferansen om omsorgsteknologi ved HiB.

Les hele invitasjonsteksten på profesjonsetikk.no

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.