Etikk i praksis med temanummer om ‘etikkbølgen’ i yrkesutdanning

 Tidsskriftet Etikk i praksis er ute med nr 2/2014, med tema «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

Disse artiklene er å finne i innholdet:

Siri Granum Carson og May Thorseth
Temanummer om «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

Morten Dige:
Professionernes etiske kerne

Gunnel Colnerud:
Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige

Elisabeth Gjerberg1, Lillian Lillemoen2, Anne Dreyer3, Reidar Pedersen4 & Reidun Førde:
Etisk kompetanseheving i norske kommuner – hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Martin Blok Johansen:
”Dic cur hic” – en kasuistisk forskningsetik

Morten Magelssen1 og Gard Olav Langeland:
Fastlegers reservasjonsadgang – hyklersk eller velbegrunnet?

John Barugahare1 and Reidar K. Lie:
Obligations of Poor Countries in Ensuring Global Justice: The Case of Uganda

Alle artiklene er tilgjengelige på nettet fra tidsskriftets nettside.

Tidsskriftet har disse numrene på trappene:

Nr 1/2015:Teknologiutviklingens normative dimensjoner. Frist for innsending 5. januar 2015 (English version)
Alle temanumre har åpne seksjoner. Mer informasjon finner du på Akademika forlag.

Nr 2/2015: åpent nummer. Frist for innsending 10. juni 2015.
Alle temanumre har åpne seksjoner. Mer informasjon finner du på Akademika forlag.

http://tapir.pdc.no/index.php?p=EIP