Ti år siden Lehman Brothers gikk over ende

Det er gått ti år siden Lehman Brothers gikk konkurs – den største konkursen i amerikanske historie, med en gjeld på 613 milliarder dollar. Banken var en såkalt investeringsbank, som ikke hadde kundetjenester overfor vanlige mennesker. Den fungerte som mellommann ved kjøp og salg av verdipapirer. Da banken 10. september meldte et tap på 3,9 milliarder dollar, falt aksjekursen med 40 prosent. Andre banker ville ikke låne ut penger til banken, som da ikke ble i stand til å dekke sine lån.

Millioner mistet arbeidet i USA, og krisen slo videre og tildels enda hardere inn over Europa.

Kan det skje igjen? I en artikkel som svarer på 9 spørsmål om finanskrisa, skriver NRK.no at det ble innført mange tiltak etter finanskrisa. Men nå, ti år etter, følger man ikke lenger så godt med. Og president Trump har slakket på mange av kravene til bankene som ble innført under Obama.

NRK2 har publisert en fransk/kanadisk dokumentar om Lehman-konkursen:
Et varslet kollaps