Forside » Aktuelt » – Vi trenger både privat og politisk entreprenørskap!

– Vi trenger både privat og politisk entreprenørskap!

Fritt tilgjengelig bilde. Maxpixel.net

Grønn energi kan utvikles om synlige offentlige hender deltar.

Det meste av verdiskapingen på børsen det siste tredels hundreåret har foregått i 17 virksomheter. De største er Hydro, Statoil, Telenor, DNB, Orkla og Yara. Bortsett fra Orkla har alle disse staten som en viktig eier. Professor Åge Garnes mener dette ikke er tilfeldig. I et innlegg på Sysla skriver han at det offentlige eierskapet har vært viktig for å sikre at virksomhetene fortsatt er norske og har hovedkontor i Norge, mens andre lovende bedrifter ofte blir solgt ut.

Garnes foreslår at vi bruker tilnærmet samme modell for å bygge nye næringer for framtiden: sol- og bølgekraft, utvikling av sjømatindustrien, farmasøytisk industri, grønn finansnæring, elektronisk industri og flere. Selv om ikke alle metodene som ble brukt for noen tiår tilbake blir godtatt av EØS i dag, mener han at slike synlige offentlige hender i utvikling av nye næringer vil ha langt større sjanse for å lykkes enn dagens foretrukne metoder:

– Tilskudd i ulik form til enkeltbedrifter er greit nok. Det samme er det med etablering av kunstige klustre på tvers av «likeartede» bedrifter i et område. Slike tiltak blir ikke særlig potente. Og de usynlige hender jobber for ukoordinert og langsomt. Politisk og privat entreprenørskap i kombinasjon tror vi kan være en viktig nøkkel – ikke fordekt og fra bakrommene, men via åpne kanaler, gjennomtenkt og forankret i politiske miljø så vel som i næringslivet.

Les mer på Sysla

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.