Tusener av midlertidig ansatte på britiske universiteter kan bli uten jobb

Arkivbilde. Foto: Nick Efford, Lisens CC-by 2.0

Arkivbilde. Foto: Nick Efford, Lisens CC-by 2.0

Britiske universiteter og høyskoler har en høy andel av midlertidig ansatte. Hele 33 prosent av akademisk ansatte i Storbritannia var på midlertidige kontrakter i 2017-18. Disse står svakt når koronapandemien fører til stor svikt i antall studenter – spesielt utenlandske.