Profesjonsetisk nettverk: Medlemskap også for institusjoner, organisasjoner

Profesjonsetisk nettverk logo

Profesjonsetisk nettverk logo

I tillegg til individuelt nettverks­medlemskap inviterer nå Profesjonsetisk nettverk utdannings­institusjoner, profesjons­organisasjoner, fagforbund, samt brukerorganisasjoner til medlemskap i nettverket.