Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

Statsbygg med veileder for aktivitetsbasert areal

Jan Vilhelm Bakke, Foto: Universitetet i Bergen 2008

Jan Vilhelm Bakke, Foto: Universitetet i Bergen 2008

Statsbygg har gitt ut en veileder for innføring av aktivitetsbasert areal. Rapporten møter kraftig motbør fra overlege Jan Vilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. Bakke publiserte samme med Knut Inge Fostervold i 2017 en metastudie av all tilgjengelig forskning på  åpne kontorlandskaper. Konklusjonen her var at overgang til slike kontorer fører til helseproblemer og lavere produktivitet.

– Nesten mer ensomt i landskap enn på cellekontor

nav logo

nav

Etter at NAV-ansatte ble flyttet til åpent landskap, føler de seg mer slitne når de går hjem etter endt arbeidsdag enn da de jobbet på cellekontor. Rapportene til tillitsvalgte på NAVs avdeling for Familie- og pensjonsytelser tyder på at de ansatte bruker mye krefter på å stenge ute lyd- og synsinntrykk for å klare å konsentrere seg om arbeidsoppgavene. De mener også det er blitt vanskeligere å samarbeide og rådføre seg med kolleger.

– Økt produktivitet på opp til 440 prosent ved aktivitetsbasert kontor

kretskort-produksjon cc0 public domain

kretskort-produksjon cc0 public domain

Statsbygg innførte i 2013 en norm for nye kontorer i staten på 23 kvadratmeter inklusiv ganger og fellesarealer. Til grunn for normen brukes forskere som ikke vil gå god for standarden, og eksempler som er hentet fra produksjon av kretskort.