Forside » Aktuelt » – Økt produktivitet på opp til 440 prosent ved aktivitetsbasert kontor

– Økt produktivitet på opp til 440 prosent ved aktivitetsbasert kontor

kretskort-produksjon cc0 public domain

440 prosent mer effektive produksjonsarbeidere. Eksempel for statsbyråkrater? Bildet er tilfeldig.

Statsbygg innførte i 2013 en norm for nye kontorer i staten på 23 kvadratmeter inklusiv ganger og fellesarealer. Til grunn for normen brukes forskere som ikke vil gå god for standarden, og eksempler som er hentet fra produksjon av kretskort.

NRK Brennpunkt har ettergått forskningen som regjeringen og Statsbygg legger til grunn for den nye kontormalen. Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey begrunner den kontorstørrelsen i normen med at man ikke vil bruke stor plass: – Det er ikke noe mål at statsforvaltningen skal ta mest mulig plass, vi må gjøre jobben vår så effektivt som mulig, sier han til NRK.

– Det er viktig for oss at produktiviteten bør gå opp, ifølge Chaffey.

Men det meste av forskning på emnet tyder på at produktiviteten snarere går ned enn opp ved overgang til aktivitetsbaserte kontorløsninger. For å gi et mer balansert bilde, ga Statsbygg Brennpunkt-redaksjonen ei liste over forskere som hadde studert kontorutforming. Det viste seg da at ingen av forskerne Statsbygg viste til, ville støtte normen på 23 kvadratmeter.

Forsker: – Skremmende!

– Det er skremmende at man bestemmer i et departement at det skal være en arealnorm og deretter at det skal være aktivitetsbaserte arbeidsplasser i regjeringskvartalsutbyggingen. Problemet er at de ikke tar utgangspunkt i de som arbeider der, sier BI-forsker Donatella De Paoli, som har publisert flere studeier om emnet, og også har vært involvert i prosessen rundt regjeringskvartalet. Hun mener at en fjerdedel av folket er introverte, og vil ha store problemer med å arbeide i et slikt kontormiljø.

Mest overraskende er det kanskje likevel at utredningen av kontormiljøet i det nye regjeringskvartalet viser til et eksempel på økning i “produktivitet og nøyaktighet” på hele 440 prosent over en treårsperiode i virksomheter som flytter fra cellekontor til åpne landskap. Brennpunktredaksjonen fant at denne undersøkelsen ikke handlet om kontoransatte, men om arbeidere som monterer kretskort ved en produksjonslinje.

Les mer om Brennpunkts underøkelse av Statsbyggs kontornorm på 23 kvadratmeter på NRK

 

Sist oppdatert:

Det er stengt for kommentarer.