Automatisering gjev fleire jobbar på Osterøy

By Peter Potrowl (Own work) [GFDL (//www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (//creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons. Bilde.

By Peter Potrowl (Own work) [GFDL (//www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY 2.5 (//creativecommons.org/licenses/by/2.5)], via Wikimedia Commons

På Osterøy utanfor Bergen opplever fleire små verksemder eit robotiseringseventyr, der automatisering av små og mellomstore seriar gjer verksemdene konkurransedyktige på marknaden. Maskinoperatør Ronny Eide ved Mjøs Metallvarefabrikk tykkjer arbeidsoppgåvene blir stadig meir interessante når jobben hans blir å programmere roboten og kontrollere resultatet, i staden for at han produserer sjølv.

Nye yrker popper opp

I dag finnes ei rekke yrker som ikke fantes for bare få år siden. Automatisering, deleøkonomi og miljøendringer fører til store endringer i raskt tempo.
Verdens økonomiske forum (WEF) har lagd et estimat som tyder på at 65% av dagens førsteklassinger vil ende opp i jobber vi ikke kjenner til idag. De lister opp ti forskjellige yrker som ikke fantes for 10 år siden: