Svensk riksrevisjon: – Gjeninnfør revisjonsplikt i små aksjeselskap

– Fritak for revisjonsplikt koster mer enn det smaker. Det er konklusjonen i en rapport fra den svenske riksrevisjonen. i 2010 innførte Sverige fritak for revisjonsplikt for små aksjeselskaper. Den ferske rapporten fra riksrevisjonen konkluderer med at antall formaliafeil i selskapenes regnskap har økt, samt at bransjer med høy risiko for skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet har hatt størst tendens til å velge bort revisjonen.

Tallene tyder heller ikke på at fritaket har hatt nevneverdig effekt på selskapenes lønnsomhet. Derimot peker den at det mangler rutiner hos skattemyndighetene for å avsløre feilsummeringer i regnskapene. Dette kan føre til at beslutninger på mange nivå og hos tredjeparter blir gjort på feilaktig grunnlag.

Norge innførte tilsvarende fritak året etter Sverige, og har siden gått lenger. I 2017 ble det også gjort valgfritt for små konserner å bruke revisor.

Norge har en autorisasjonsordning for regnskapsførere, som kan gi lavere risiko for feil i regnskapene, og følgelig mindre behov for revisjon enn i Sverige.

Les mer i Dagens Næringsliv