Fare for menneskerettsbrudd og miljøskade: Oljefondet ut av ni selskaper

Ni selskaper blir utelukket fra porteføljen til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Det gjelder Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd, Korea Line Corp, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PC, som alle utelukkes for høy fare for systematiske brudd på menneskerettighetene og alvorlige miljøskader.

Pan Ocean Co. Ltd er satt til observasjon basert på tilsvarende kriterier. Selskapet Atal SA er også besluttet utelukket grunnet uakseptabel risiko for grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene.

AECOM, BAE Systems, Fluor Corp og Huntington Ingalls Industries Inc er besluttet utelukket på grunn av produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.

Les mer på Norges Banks hjemmeside