Stortinget vedtar sannhetskommisjon om fornorskingspolitikken mot samer og kvener

Flertallet på Stortinget vil gå inn for at det opprettes en sannhetskommisjon om fornorskingspolitikken mot samer og kvener, etter et forslag fra SV. Senterpartiet, KrF, Venstre, MDG og Arbeiderpartiet støtter forslaget. Aps Martin Kolberg sier at det var argumentene som kom fram under Stortingets høring om saken som overbeviste parlamentarikerne om å si ja til kommisjonen. I høringen deltok 29 organisasjoner, blant dem flere samiske og kvenske.

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren er svært fornøyd med utfallet. Hun har ledet arbeidet i Sametinget om kommisjonen.

– Det er veldig bra at de støtter denne kommisjonen. Det viser også at Sametingets arbeid i denne prosessen har bidratt, sier Fjellgren til nrk.no.