Statoil: Hamskifte eller grønnmaling?

Statoil har lansert et nytt forretningsområde for New Energy Solutions (NES). Statoils direktør sa på oljemessen i Houston i mai at: «Statoil anerkjenner det vitenskapelige konsensus når det gjelder menneskeskapte klimaendringer. Vi omfavner behovet for å møte tograders-scenariet. Og vi støtter FNs anstrengelser for å bli enige om nødvendig handling».

Kan vi stole på at Statoil tar klimatrusselen på alvor?

Les mer på Sysla og Statoil