Stadig flere melder inn skjulte formuer

I 2015 meldte 384 personer fra om formuer de har stående på utenlandske konti, og som ikke har blitt skattlagt i Norge. Disse formuene blir nå skattlagt for de 10 siste åra, med renter. Men eierne slipper straffeskatt. Både antallet personer og den samlede formuen de meldte inn var tidenes høyeste.

Den samlede formuen som ble rapportert inn var på 7,8 milliarder kroner. Så lenge ikke skattemyndighetene finner slike formuer, sparer eierne mye penger i skatt. Men dersom skattemyndighetene finner pengene før de blir frivillig meldt inn, kan straffeskatten bli tøff å bære. Og det er nye tider – etter tungt press på sveitsiske banker har de etterhvert begynt å informere om hvem som sitter på store formuer i bankene. Fra neste år vil en en ny OECD-avtale sikre skatteetaten automatisk informasjon om norske borgeres konti i mange land. Fra 2018 gjelder denne avtalen også Sveits.

Les mer på Skatteetaten