St. Olavs øker andelen helsefagarbeidere

De siste årene har St. Olavs hospital ansatt sykepleiere som erstatning for naturlig avgang blant helsefagarbeidere. Nå skal trenden snus, og andelen helsefagarbeidere skal dobles fra 6,9 til 15 prosent ved sykehuset. Meningen er ikke å øke bemanningen, men å overføre arbeidsoppgaver fra sykepleiere til helsefagarbeidere. Foretakstillitsvalgt i Fagforbundet Sigmund Eidem er svært godt fornøyd, og forteller til Fagbladet at han har arbeidet for dette i flere år.

Sykepleierne er derimot bekymret, både for at kompetansen kan bli for dårlig og fordi de er bekymret for at sykehuset ikke vil bli i stand til å utdanne like mange sykepleiere lenger, når antallet totalt går ned.

Organisasjonsdirektør ved St. Olavs Heidi Magnussen hevder overfor Sykepleien at det ikke er økonomiske motiver bak overføringen av arbeidsoppgaver til helsefagarbeidere, men medgir samtidig "Vi har det litt i ryggmargen å alltid se på hva som kan redusere kostnadene."

Les mer i Sykepleien