SSB: Regjeringens biodrivstoffsatsing kan gi økning i utslippene

Palmeplantasje i Malaysia
Foto: CEphoto, Uwe Arana

En rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) konkluderer med at regjeringens krav om innblanding av 12 prosent biodrivstoff i 2020 kan gi økning i globale utslipp tilsvarende 29.000 eller hele 238.000 biler. I dette tallet er det ikke beregnet eventuell positiv effekt av 4 prosent innblanding av såkalt avansert biodrivstoff, da det er uklart hvilke råstoffer som vil bli brukt i denne produksjonen. Tilgangen på råstoff til produksjon av avansert biodrivstoff er begrenset – hovedsaklig kvist og kapp fra skogbruket og biologisk avfall.

De sprikende tallene i rapporten fra SSB bygger på to forskjellige studier fra EU. Den nyeste og mest omfattende studien foreligger i Globiom-rapporten. De høyeste tallene i SSBs beregninger bygger på denne rapporten, mens regjeringen har holdt seg ILUC-utslipp beregnet ut fra EUs ILUC-direktiv, som gir det laveste tallet.

Den store forskjellen mellom de to tallene bunner hovedsaklig i at den Gloniom-rapporten har sett nærmere på konsekvensene av at produksjon av raps og andre råvarer for biodrivstoff fortrenger europeisk matproduksjon til land der det ryddes regnskog, både til mat for Europa og for plantasjedyrking for palmeolje. Dette fører både til store klimagassutslipp, til forringelse av det biologiske mangfoldet og overgrep mot urbefolkninger.

Les mer på SSB.no eller i Aftenposten (bak betalingsmur)