Første gassferge bygd i 2000 – og det ble ikke stort flere

Batterifergen 'Ampere' krysser
Sognefjorden.
Foto Vidarlo, Wikimedia commons

15 år etter at et norsk verft bygde den første gassdrevne fergen i verden, går det aller meste av sjøtransporten fortsatt på tungolje og diesel.

Norsk innenriks skipsfart bidrar med 9 prosent av klimagassutslippene i Norge. Uten tiltak vil disse utslippene øke med 40 prosent fram mot 2040. Men alternativene har hittil vært for dyre.

– Men i dag står alle og venter på alle. Skal vi oppnå visjonen om utslippskutt, må utviklingen gå mye raskere, sier Jon Rysst til Aftenposten. Han er regionleder for Nord-Europa i DNV GL.

Det er bygd 100 gassdrevne skip i verden de siste 15 årene, men nå kan det kan endelig se ut til å skje noe. Omtrent like mange gasskip er nå under planlegging eller bygging. De tekniske løsningene er blitt skalerbare og kommersielt attraktive.

Men fortsatt koster et gasskip 45 millioner kroner mer enn et dieselskip. Og diesel er i ferd med å bli billigere og gass dyrere. Egil Ulvan Rederi i Trondheim har bygd to gassdrevne fôrbåter til oppdrettsnæringen. Det ville ikke skjedd om ikke NOx-fondet dekker 80 prosent av merkostnaden. Nå håper bransjen på et CO2-fond etter samme lest som NOx-fondet, men det er usikkert om CO2-fondet skal omfatte sjøtransport.

Les mer i Aftenposten