SPS-konferansen: Legitim tvang?

Senter for profesjonsstudier inviterer til SPS-konferansen 2016: «Legitim tvang?»

Bruk av tvang i helse- og sosialsektoren blir tematisert i årets SPS-konferanse 1. desember.

På årets SPS-konferanse tar vi opp det for mange profesjoner vanskelige spørsmålet om tvangsbruk overfor personer som er eller kan være til skade for seg selv. Kan tvang rettferdiggjøres? Hvordan trekke grensen mellom akseptabel og ikke akseptabel tvangsbruk i behandling? Kan tvang forenes med prinsippet om respekt for pasienters/klienters autonomi?

Fra programmet:

  • Torbjörn Tännsjö: Kan tvangsbehandling rettferdiggjøres?
  • Edmund Henden: Verdien av autonomi
  • Jorunn Vindegg: Grenser for selvbestemmelse? Idealer og realiteter i sosialt arbeid
  • Per Nortvedt/Jørgen Dahlberg: Samtykke og tvang i klinikken – etiske og juridiske aspekter
  • Ketil Lund: Tvangspsykiatrien – et regime for avvikling?
  • Anniken Fleisje: Tvang i behandling av anoreksipasienter
  • Ingrid Lundeberg: Tvang i rusfeltet: nytter det?
  • Sturla Haugsgjerd: Ruspolitiske refleksjoner

Sted: Auditorium Athene, Pilestredet 46, Høgskolen i Oslo og Akershus. Kart
Dato og tid: torsdag 1. desember 2015 kl. 09.15 - 16.00

Se konferansens nettside for detaljert program og info om påmelding.