Medbestemmelsesbarometeret: mer autoritært arbeidsliv

Medbestemmelsesbarometeret 2016 rapporterer om en jevnt synkende følelse av medbestemmelse i norsk arbeidsliv. Selv om arbeidslivsmodellen formelt sett er uendret fra 2009, opplever arbeidstakerne at det er et sterkt press på modellen. Stadig mer autoritære forhold blir vanlige, spesielt i statlige og utenlandsk eide virksomheter.
Her er noen av hovedpunktene:

  • Lavere opplevelse av medbestemmelse
  • 45 prosent mener arbeidslivet går i autoritær retning
  • Opplevelsen av medbestemmelse er klart lavere i statlig og utenlandsk eide virksomheter enn i kommunale og private
  • 23 prosent av ansatte i offentlig tjenesteyting sier at de i praksis er unntatt fra arbeidslivsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven – langt flere enn i privat sektor.
  • Ansatte som arbeider under importerte styringsformer har langt dårligere opplevelse av medbestemmelse og effektivitet enn de som arbeider under tradisjonelle norske styringsformer.
  • Midlertidig og utrygt ansatte har dårligere medbestemmelse enn ansatte under faste og trygge arbeidsforhold.

Rapporten kan lastes ned fra Arbeidsforskningsinstituttet (pdf)