Skuggesida av antidepressiva

Legemiddelindustrien er ein viktig partnar for helseprofesjonane. Den leverer nyttige medisinar, men også medisinar med biverknader som er undervurderte og underrapporterte. På nrk.no ligg ein dansk dokumentar som er svært kritisk til usann markedsføring av antidepressiva, og til salgskampanjar mot barn som medisinen ikkje er meint for.

Reportasjen avslører også hemmeleghald av alvorlege varslingsrapportar internt i legemiddelselskapet som er undersøkt.

Skuggesida av antidepressiva - nrk.no