Riksrevisjonen ville revidere NRKs rutiner for presseetikk

Riksrevisjonen har i epost varslet NRK om at de ville kontrollere statsbedriftens rutiner for presseetisk arbeid. Også SVT, TV2 og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold er blitt bedt om å yte bistand til Riksrevisjonen i prosessen. Reaksjonene var skarpe mot det som blir kalt «offentlig sensur».
Styreleder i NRK, William Nygaard, sier til Aftenposten at «vi har ikke innført offentlig sensur i Norge». Kokkvold uttaler til Dagens Næringsliv: «Jeg har aldri hørt på maken, ikke engang fra land vi absolutt ikke ønsker å sammenligne oss med.»
Ekspedisjonssjef Therese Johnsen hos Riksrevisjonen sier at planen slett ikke var å undersøke NRKs presseetikk, men derimot styrets rutiner for kontroll. Hun sier at Kulturdepartementet var orientert. Men kulturminister Hadia Tadjik avviser bestemt at departementet har godkjent en slik revisjon.
Les mer i Aftenposten.
14. september melder Aftenposten at Riksrevisjonen likevel ikke vil gjennomføre denne revisjonen. Ekspedisjonssjef Therese Johnsen uttaler til avisen: «At henvendelser av en slik art og med en slik ordlyd ble gjort, er en svikt i våre egne rutiner».
Det er foreløpig ikke framkommet noe om hvem som eventuelt skal revidere Riksrevisjonens egne kontrollrutiner.