Regjeringen foreslår lukking av aksjonærregisteret. – Fremmer kriminalitet, sier Tax Justice Network

- Pengene flyter bort når eierne er ukjente.

- Når eierskap kan skjules, åpnes veien for misbruk som innsidehandel, skatteunndragelser og konkurransevridning. Vi trenger nye og bedre instrumenter for å sikre åpenhet rundt næringsvirksomhet og eierskapsforhold, peker Tax Justice Network Norge på i en kommentar til høringen om «Taushetsplikt for opplysninger i aksjonærregisteret».

Regjeringen går ifølge Nettverket i stikk motsatt retning. I rapporten «Skjulte eiere – konsekvenser av skjult eierskap og hvordan Norge kan bidra til mer åpenhet» anbefaler nettverket at Regjeringen utarbeider en egen handlingsplan mot skjult eierskap.
Tax Justice Network peker på at dagens register heller ikke er noen tilfredsstillende løsning. Opplysningene er bare oppdatert på ett enkelt tidspunkt i året, og gir derfor bare øyeblikkbilder. Nettverket beskriver i flere punkter hvordan registeret kan gjøres til et mer effektivt redskap i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet.
Les mer på Tax Justice Network Norge