Programmet klart for årskonferansen i Profesjonsetisk Nettverk

Programmet for årskonferansen i Profesjonsetisk nettverk 22-23 mai er nå klart. Det kan lastes ned fra NTNU som pdf. Programmet ligger også på nett her.
Konferansen har tema 'Etikk i profesjonsutdanningen' og blir avholdt på Falstadsenteret i Innherred, Nord-Trøndelag.

Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag. Vi ønsker bidrag som tematiserer både hva som skal undervises og hvordan, eksempelvis ved identifisering av etiske utfordringer for yrkesutøveren, eller presentasjon av eksperimentelle pilotprosjekter. Vi begrenser ikke oppmerksomheten til spesialiserte etikk-kurs, men ønsker også bidrag som tematiserer den implisitte etiske komponenten i undervisningen generelt, enten den foregår i klasserommet eller i praksisperioder. Konferansen inviterer ulike profesjonsutdannere med tanke på at de enkelte yrkesgruppers utfordringer og løsninger vil bli synlige gjennom sammenligning med andres.

Frist for innsending av papers var 20. mars. Frist for påmelding uten paper er 15. april