Profesjonsetisk kurs engasjerer i Sandnes

Utdanningsforbundet Sandnes arrangerer lokalt kurs for tillitsvalgte om profesjonsetikk. 45 tillitsvalgte møtte på kurset, som var satt opp for å gi rom for å diskutere dette viktige temaet. Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Reidun Blankholms innledning trakk linjene tilbake til lærernes samlede motstand mot nazifiseringen av skolen under krigen. Les mer på Utdanningsforbundet