Profesjonsetisk forskningsprosjekt får FRIPRO-støtte

Professor Edmund Hendens forskergruppe har blitt tildelt 8,5 millioner kroner fra Forskningsrådets FRIPRO-pott til et profesjonsetisk forskningsprosjekt over fire år. Henden, som er filosof og tilknyttet Senter for Profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus, skal forske på hvordan "informert samtykke" fungerer i forholdet mellom profesjonsutøver og klient.

Informert samtykke innebærer at den profesjonelle må innhente samtykke fra brukeren før det gjøres inngrep i brukeren sitt liv. Forskningsporsjektet skal spesielt studere i hvilken grad og på hvilken måte det er legitimt å "dulte" brukeren i retning av å ta 'fornuftige valg' i situasjoner der det kreves informert samtykke. Problemstillingen er aktuell, fordi folk flest ifølge Henden ofte lar seg påvirke av fordommer og irrelevante faktorer ved valg om egen velferd.

Ifølge Forskningsrådets hjemmeside støtter FRIPRO "den frie, grunnleggende forskningen, som sikrer nasjonal kunnskapsberedskap i møtet med fremtidens utfordringer for næringsliv og samfunn".

Les mer om prosjektet på HiOA