Bergens Tidende: Statens selskaper må ut av skatteparadiser

Bergens Tidende tar i dagens leder opp at de statseide selskapene Statkraft og Statoil har plassert sine internbanker i Belgia. Bankene har henholdsvis 60 og 120 milliarder kroner i egenkapital. Manøvren er lønnsom for selskapene, som bare betaler 10% skatt i Belgia mot 28 prosent i Norge.

Lederskribenten mener det er uholdbart at statens heleide selskaper – som Statkraft – leder an i forsøkene på å finne smutthull i skattereglene som deres egen eier er avhengig av. Avisen mener derimot at Statoil befinner seg i en annen posisjon, og kan forstå at dette selskapet sørger for å tilgodese sine private eiere ved å utnytte smutthull i lovverket.

Lederen peker likevel på at det er staten som ansvarlig for skattereglene, og forventer at regjeringen Solberg blir en pådriver for å innføre strammere skattereguleringer i OECD-området.

Les hele lederen i Bergens Tidende