PhD-avhandling om sykepleierverdier under press

Tradisjonelle verdier i sykepleien kommer under press i møte med dagens krav til kostnadseffektivitet i helsevesenet. Sykepleiens idealer om å gi adekvat pleie og omsorg til den enkelte pasienten kommer i konflikt med en rettferdig fordeling av pleieressursene mellom mange pasienter.

Marita Nordhaug disputerte for PhD ved Høgskolen i Oslo og Akershus 20. september over avhandlingen «Which Patient’s Keeper? Partiality and Justice in Nursing Care», der hun undersøker om en kan stille opp et argument for økt partiskhet, altså at pleieren i noen sammenhenger prioriterer den enkelte pasienten framfor rettferdig fordeling. I sammendraget av avhandlinger skriver hun blant annet: «noen av de dilemmaene som diskuteres kan betegnes som moralske dilemmaer av en tragisk natur, og disse kan ikke løses uten uheldige konsekvenser.»
Ler mer om Marita Nordhaugs avhandling og disputas på HiOA
Les hele Marita Nordhaugs avhandling her (pdf)