Personvernbot på 20 millioner for NAV

nav logo
nav logo*
Datatilsynet har gitt NAV et gebyr på 12 millioner kroner for manglende personvern. Gebyret kommer etter et varslet tilsyn i september. Det viste seg da at forhold som Datatilsynet har påpekt så langt tilbake som i 2011 fortsatt ikke var rettet opp.

Gebyret er det største som noen gang er gitt til en offentlig virksomhet, men ville ifølge tilsynet ha vært vesentlig større om det var en privat bedrift det gjaldt.

Nav-direktør Hans Kristian Holte sier til NRK at etaten har gjort flere tiltak for å bedre personvernet. Han hevder at personvernet har blitt bedre både for folk som trenger spesiell beskyttelse, og for ansatte. Datatilsynet mener dette ikke stemmer.

Les mer på nrk.no