Oslo setter ny standard mot arbeidslivskriminalitet ved anbud

Oslo kommune innfører landets strengeste krav ved anbud i byggebransjen. Kravene inkluderer tariff-lønn, forbud mot nulltimerskontrakter og maks ett nivå underleverandører. Finansråd Robert Steen utfordrer regjeringen til å gjøre det samme, og komme ut over dagens praksis med det han kaller "velvillighetserklæringer som ikke følges opp".

De nye kravene Oslo innfører er:

  • Ansatte i firmaene må som hovedregel være fast ansatte i minst 80 prosent stilling.
  • Innleie av arbeidskraft må godkjennes i forkant, og leverandøren må dokumentere at dette personellet er sikret lønn mellom oppdrag – altså forbud mot nulltimerskontrakter.
  • Minst halvparten av arbeidstimene skal utføres av faglærte, og 10 prosent av lærlinger.
  • Det blir ikke tillatt for underleverandører å leie inn egne underleverandører – altså bare ett nivå.
  • Lønns- og arbeidsvilkår for alle på byggeplassen skal være i overensstemmelse med gjeldende tariffavtale.

– Mange i bemanningsbransjen er ikke skurker og banditter, sier Robert Steen til Aftenposten. – Men en del har sett muligheter til å tjene raske penger, som har bidratt til å gjøre deler av byggebransjen useriøs. Kortsiktig kan det gi økonomiske gevinster, men det har store negative konsekvenser for samfunnet på lang sikt. 

Les mer i Aftenposten