Oslo og Bergen best på samfunnsvitenskapelig forskning

[caption id="attachment_6115" align="alignleft" width="300"] Universitetet i Oslo. Foto: Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0[/caption]

Av 136 forskergrupper får 22 toppscore i gjennomgangen Forskningsrådet har gjort av kvaliteten innen samfunnsvitenskapelig forskning. Av disse er dominansen stor av miljøer i Bergen og Oslo.

Det er fagene geografi, samfunnsøkonomi, sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og økonomisk-administrative fag som er blitt evaluert i et prosjekt som ble igangsatt i 2014. Ifølge evalueringen er nivået i gjennomsnitt godt, men det er stor spredning. Samtidig får norsk samfunnsforskning kritikk for å være for "introvert".

Les mer på Khrono