Omfattende juks på NHH-prøver

Slik kan det gjøres
(vår illustrasjon)

Studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) innrømmer omfattende juks i prøver i faget Mikroøkonomi. En anonym student innrømmer at han delte et Google-dokument med 14 andre studenter under prøven, og at alle deltakerne i denne kreative deleøkonomien fikk karakteren A.

Han forteller også at han kjenner til flere andre dokumenter med like mange delere på hvert dokument. Jukset har foregått selv om faglærer og assistenter har vært tilstede i lokalet.

Prøven besto av en rekke multiple-choice-spørsmål.

Rektor Frøystein Gjesdal ved NHH sier at det ikke er greit å jukse, men at det også er kritikkverdig å avholde en prøve der det er mulig å kommunisere.

Les mer i Studvest