Oljekontrollører med oljeaksjer – ikke tillatt i andre statlige tilsyn

Verken Finanstilsynet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tillater at ansatte eier aksjer i selskaper de fører tilsyn med. De praktiserer dermed langt strengere etiske regler enn Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, der ansatte eier aksjer i Statoil for store beløp.

– Vi kan ikke jobbe med noe som kan påvirke verdien på selskapene vi kontrollerer, og samtidig ha eierinteresser der. Så enkelt er det, sier assisterende direktør i Nkom, som har tilsvarende rolle i post- og telesektoren som Petroleumstilsynet har i oljesektoren.

Det ble denne uka kjent at 26 ansatte i Oljedirekatoratet og Petroleumstilsynet eier aksjer i Statoil verdt 3,5 mill. kroner. Ett av de konkrete eksemplene som nevnes er at saksbehandleren i Oljedirektoratet som mottok Statoils plan for den omfattende utbyggingen av Sverdrup-feltet, eier aksjer i nettopp Statoil for 440.000 kroner. Tilsvarende eide en av medforfatterne av en av Oljedirektoratets rapport om det økonomiske potensiale av utbygging av oljefeltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja Statoil-aksjer for 99.000 kroner.

Les mer i Sysla