Fagseminar ved Haraldsplass diakonale høgskole: Vitenskap utenom tellekantene

I anledning utgivelsen av boka "Utenfor tellekantene, Essays om rom og rommelighet" av Tom Andersen Kjær og Kari Martisen, arrangerer Haraldsplass diakonale høgskole et fagseminar 19. mars. Seminaret går under tittelen "Rom i det senmoderne helsevesen – vitenskap utenfor tellekantene".

Det er gratis adgang, påmelding innen 13.03.15 på telefon 55 97 96 32 eller e-post

Program og mer info på Haraldsplass diakonale høgskole