Oljefondet storinvestor i lobbyister mot klimatiltak

Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, har investert stort i selskapene som mest ivrige i å motarbeide klimatiltak. En ny rapport fra InfluenceMap rangerer hvilke av de internasjonale konsernene som øver størst innflytelse gjennom lobbyvirksomhet mot klimatiltak. Oljefondet har store investeringer i 8 av de 10 mest akative selskapene. Størst er investeringen i ExxonMobil, der oljefondet har plassert hele 26 milliarder kroner.

En ny rapport fra forskere ved Harvard-universitetet dokumenterer hvordan ExxonMobil har drevet desinformasjon om klimaendringer gjennom flere tiår.

Leder i framtiden i Våre Hender Anja Bakken Riise mener at de etiske retningslinjene for Oljefondet er utdaterte, siden de tillater fondet å investere i selskaper som motarbeider politikernes uttalte målsetninger. Hun viser til det svenske pensjonsfondet AP7, som har oppdatert de etiske retningslinjene sine, slik at fondet heretter skal investere i tråd med Parisavtalen. Etter dette har fondet trukket seg ut av ExxonMobil.

Les mer i Dagbladet