Oljedirektoratet tastet 100 milliarder i feil i excel. Vedtatt i Stortinget.

Godt synlig tastefeil,
ikke oppdaget.

En liten tastefeil i Excel, men med avgjørende konsekvenser for regnestykket, ble ikke oppdaget før saken var enstemmig vedtatt i Stortinget. 100 milliarder ble tastet inn som produksjon i 2050 i stedet for sum av som av produksjon for hele perioden.

En forståelig tastefeil, men den ble ikke oppdaget i direktoratet, og heller ikke i Olje og energi-departementet. Til slutt vedtok Stortinget enstemmig åpning av Barentshavet sørøst basert på en fullstendig misvisende lønnsomhetsberegning.

Kristelig Folkepartis Ingolf Ropstad var med på vedtaket, og mener idag at denne regnefeilen kan ha vært avgjørende for at feltet overhodet ble åpnet.

– Det var mye sårbarhets-argumenter som ble lagt til grunn. Jeg vil anta at man ville tenke noe annerledes når man satte i gang en slik åpning og at når politikerne ser på sårbarhet, så veier man det opp mot lønnsomhet. Da velger man kanskje å gå for en løsning fordi lønnsomheten er såpass god, sier Ropstad til Teknisk Ukeblad.

Professor Knut Einar Rosendahl mener at korrigert for tastefeilen er nåverdien av Barentshavet sørøst under 0 for et scenario med lav utvinning.

Les mer i Teknisk Ukeblad