Oljefondet kritiserer styringsstrukturen i Volkswagen

Oljefondet mene det er uakseptabelt at Porsche-Piech-familien har reint flertall på generalforsamlingen i antall stemmer i Volkswagenkonsernet, når familien bare eier 31,5 prosent av aksjene. I et intervju med Frankfurter Allgemeine kritiserer sjef for fondet Yngve Slyngstad hovedeieren i konsernet, og truer med å selge seg ut om det ikke skjer endringer.

Oljefondet har en eierandel på 1,2 prosent i Volkswagen, og har hatt en dialog med konsernet siden 2008 om styringsstrukturen. Porsche-Piech-familien oppnår kontroll med konsernet fordi det konsernet har to aksjeklasser med ulike stemmerettigheter i generalforsamlingen.

Volkswagen har pådratt seg store problemer med manglende tillit i markedet etter at det ble avslørt bevisst og storstilt triksing for å oppnå bedre testresultater av NOx-utslipp fra Volkswagens dieselbiler. Nå har konsernet gått til det uvanlige skrittet å utsette offentliggjørelsen av årsregnskapet og generalforsamlingen. Det blir tolket som at det fortsatt ikke finnes noen dekkende oversikt over de økonomiske konsekvensene av at test-jukset ble avslørt.

Les mer på E24