NTNU-rektor foreslår reint økonomifaktultet

[caption id="attachment_4674" align="alignright" width="162"] Gunnar Bovim, rektor NTNU. Lisens CC2.0 NTNU[/caption]

Et reint økonomifaktultet er den største nyheten i rektor Gunnar Bovims skisse til omorganisering av NTNU. Men de største endringene vil han ha på SVT-fakultetet – samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Samfunnsøkonomi flyttes fra SVT til det nye økonomi-faktultetet, mens utdanning av grunnskolelærere føyes til SVT.  mener med dette at lærerutdanningen blir mer spisset.

Organiseringen som foreslås fra Gunnar Bovim ligner mye på Modell M2a, også kalt "bred struktur", i skissa som har vært til høring. Dagens organisering av NTNU tas videre uten svært store endringer.

Les mer på Universitetsavisa